seatec - logo on Suomen meriteollisuuden julkaisu, joka ilmestyy kerran vuodessa suomenkielisenä ja kaksi kertaa englanninkielisenä.
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2019

Suomenkielinen Seatec 2019 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana yrityksiä, joiden erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Lehden aiheina ovat muun muassa Jaakonmeren testialue autonomiselle merenkululle, Meyer Turku Oy:n uudet investoinnit sekä Seaside Industry Park Rauman tilanne. Esittelemme myös uuden jäätä murtavan risteilyaluksen, jota on ollut suunnittelemassa suomalaisyhtiö Aker Arctic ja jonka tarkoituksena on tulevaisuudessa risteillä muuan muassa Pohjoisnavalla.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (19.4 Mb)  »
Tilaa!

Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2018

Suomenkielinen Seatec 2018 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana yrityksiä, joiden erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Lehden aiheina ovat muun muassa Turun telakan investoinnit ja kilpailukyky, etäohjattavat ja autonomiset laivat ja niille avautuva kaikille avoin testialue sekä Rauman meriteollisuuspuisto.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (14.2 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2017

Suomenkielinen Seatec 2017 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana yrityksiä, joiden erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Lehden aiheina ovat muun muassa meriteollisuuden vahva noususuhdanne, uusi Polaris-jäänmurtaja sekä merenkulkualan digitalisaatio.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (18 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2016

Suomenkielinen Seatec 2016 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana yrityksiä, joiden erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Lehden aiheina ovat mm. MERIT-hanke, joka keskittyy meriklusterin tietotekniikan edistämiseen, suomalaisen jäänmurtoteknologian haasteet, Meyer Turun tilanne ja alihankintamarkkinat.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (22.5 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2015

Suomenkielinen Seatec 2015 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana ennätysmäärä yrityksiä, joiden erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Lehden aiheina ovat mm. Turun telakan tilanne, suomalainen jäänmurtoteknologia, Rauman telakan uudistuminen ja suomalaisten osallistuminen Oasis 3 talkoisiin.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (14.1 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2014

Suomenkielinen Seatec 2014 -vuosijulkaisu kokoaa meriklusterin asiat ja yritystiedot samojen kansien sisään. Julkaisussa on mukana ennätysmäärä yrityksiä, ja yritysten erityisosaamisen tiedoista muodostuu suomalaisen meriteollisuuden osaamisen rikas kokonaisuus. Arktinen meriteollisuus korostuu julkaisussa tulevaisuuden haastavaksi mahdollisuudeksi.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8.4 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2013

Suomenkielinen seatec-julkaisu on valtakunnallinen meriteollisuuden lehti, joka sisällöissään kertoo meriklusterin ajankohtaisista asioista. Lehti kertoo mm. jäissäkulkemisen osaamisesta, matkustaja- ja erikoisalusten uudistuksista. "Kuningatar" on M/S Viking Grace, joka valmistuu vuoden 2013 alussa. Lähes 300-metrisen TUI Cruises -varustamon risteilijän rakentaminen alkaisi Turussa loppuvuodesta 2012.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8.1 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2012

Suomenkielinen seatec-julkaisu on valtakunnallinen meriklusterin lehti, joka sisällöissään osoittaa klusterin laajuuden ja monipuolisuuden. Sen sisältö koostuu ajankohtaisista alusprojekteista ja klusterin yhteisistä asioista. Julkaisu osoittaa, että meriteollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on suuri koko maalle.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (6 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2011

Suomenkielinen seatec-julkaisu on valtakunnallinen meriklusterin lehti, joka sisällöissään osoittaa klusterin laajuuden ja monipuolisuuden. Sen sisältö koostuu ajankohtaisista alusprojekteista ja klusterin yhteisistä asioista. Julkaisu osoittaa, että meriteollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on suuri koko maalle.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (8 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2010

Suomenkielinen seatec-julkaisu seurasi Oasis of the Seas -aluksen lähtöä STX Europe:n Turun telakalta lämpimämmille vesille. Meriklusterijulkaisu kertoo myös STX Europe:n Rauman telakan suurten ro-ro matkustajalauttojen rakentamisesta ja todistaa suomalaisen offshore-osaamisen tilannetta.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (6.5 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2009

Suomenkielinen Seatec 2009 on Suomen meriklusterin vuosikatsaus, josta löydät ajankohtaiset yhteiset asiat ja keskeiset laivaprojektit. Teemme julkaisun yhteistyössä asiakaskuntamme kanssa. Mukana ovat alan keskeiset toimijat maassamme.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (5.2 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2008

Suomenkielinen Seatec 2008 on Suomen meriklusterin vuosikatsaus, josta löydät ajankohtaiset yhteiset asiat ja keskeiset laivaprojektit. Teemme julkaisun yhteistyössä asiakaskuntamme kanssa. Mukana ovat alan keskeiset toimijat maassamme.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (4.8 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2007

Suomalaisen meriklusterin yritykset toimivat norjalaisomisteisilla telakoilla yhteistyössä ranskalaisten laivanrakennusosaajien kanssa. Suomenkielinen seatec kertoo kansainvälistyneen klusterimme asiat ja kuvaa projektit. Vuosittain tehtävä julkaisu on meriteknologia-alan tapahtumien ajankohtainen katsaus.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (5.7 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2006

Laivanrakennuksesta on Suomessa kehittynyt todellinen klusteri. seatec esittelee monipuolisen klusterin osaamista kotimaisille kohderyhmille. seatec esittelee perusteellisesti tärkeimpiä vientiprojekteja ja laivanrakennusalan kotimaisia taitajia.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (5.6 Mb)  »
Lue e-lehti

seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2005

Suomenkielinen Seatec on edistänyt yleistä tiedon levittämistä ja tukenut klusteritietoutta suomalaisessa meriteollisuudessa.

lue lehti » | sisällysluettelo » | lataa pdf-versio lehdestä (5.4 Mb)  »

PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     KITA »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »