seatec - Suomen meriteknologiajulkaisu 2011

Suomenkielinen seatec-julkaisu on valtakunnallinen meriklusterin lehti, joka sisällöissään osoittaa klusterin laajuuden ja monipuolisuuden. Sen sisältö koostuu ajankohtaisista alusprojekteista ja klusterin yhteisistä asioista. Julkaisu osoittaa, että meriteollisuuden ja siihen liittyvien palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on suuri koko maalle.

2 Pääkirjoitus
6 Meriklusterin tuoteseloste
11 Meriklusteriohjelma 2007–2013: Neljä partneria avainasemassa
12 Meriteollisuus merihädässä
22 Bureau Veritas luokittaa vaikeisiin jääoloihin
24 Antti-Teollisuus Oy: Quality – Safety – Style
27 PAROC® laivaeristeet
28 Meriklusterin kohtalonhetket käsillä
32 Vaconin taajuusmuuttajat maailman ensimmäisessä diesel-sähköisessä jokilaivassa
34 Baltic 65 Stig – vauhtia ja suorituskykyä kilpailuihin ja lomapurjehduksiin
36 Maxisat Networks – laivojen sisäviestintäjärjestelmät
37 Merenkulun apuna lähes 30 vuotta
40 MERITEOLLISUUSYHDISTYKSEN JÄSENET
44 YRITYSHAKEMISTO